Dzień Dziecka 2021 z MasterCard W ramach akcji „Biznes Pełen Pasji” wraz z firmą MasterCard przygotowaliśmy akcję promocyjną z okazji Dnia Dziecka 2021 🙂 Dokonując płatności kartą MasterCard za zakup Misia z Twoim nagraniem otrzymasz Rabat w wysokości 25 %! Promocja obejmuje cały asortyment w sklepie FeelBear! Szukasz wyjątkowego prezentu na 1 czerwca? Możesz zakupić Misia lub Bon podarunkowy w wersji i kolorze, który będzie najlepszym prezentem dla Twojej Pociechy 🙂 Misie w promocyjnej cenie możesz nabyć w czasie promocji od 26.06.2021 r. do 06.06.2021 r. włącznie. W prosty sposób znajdziesz rabat 25% składając zamówienie poprzez stronę https://feel-bear.pl/sklep/, wybierając metodę płatności kartą MasterCard. Rabat jest zaaplikowany na stronie, więc nie potrzebujesz dodatkowego kuponu. Po zaznaczeniu opcji płatnością kartą MasterCard możesz odświeżyć stronę. Jeżelinapotkasz problemy techniczne lub masz pytania skontaktuj się z nami na czacie, Messenger, Instagram lub napisz do nas na kontakt@feel-bear.pl ?. Poniżej znajdziesz pełny Regulamin Promocji. REGULAMIN PROMOCJI Zasady promocji w sklepie internetowym www.feel-bear.pl. I. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji w sklepie internetowym www.feel-bear.pl (zwanym dalej sklepem internetowym) jest FEELBEAR Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, Al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 35/1, 31-514 Kraków. II. CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

  1. Promocja w ramach akcji Dnia Dziecka w „Biznes Pełen Pasji” trwa od 26 maja do 06 czerwca 2021r, do godziny 23:59.
    Promocja organizowana jest dla klientów sklepu internetowego www.feel-bear.pl, którzy podczas zakupu produktu lub produktów dokonają płatności kartą MasterCard.
III. ZASADY PROMOCJI
  1. Promocjami objęte są wszystkie produkty oferowane przez sklep www.feel-bear.pl
  2. Rabat w wysokości 25% jest udzielany w przypadku wyboru płatnością kartą MasterCard.
  3. Promocja obowiązuje w dniach od 26.06.2021 do 06.06.2021 włącznie.
  4.  Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z akceptacją przez klienta Regulaminu w całości. Klient zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w promocji.
     
IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
 – za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@feel-bear.pl,
 – telefonicznie – pod nr tel. +48 666 401 271
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane klienta,  oraz powód reklamacji.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 od otrzymania zgłoszenia reklamacji. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji promocji i w zakresie niezbędnym do przesłania produktów objętych promocją przewidzianych Regulaminem.
2. Dane osobowe klientów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
5. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
6. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronach internetowych www.feel-bear.pl 
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy Regulaminu sklepu internetowego.

  • Udostępnij:

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania dotyczące zamówienia produktu możesz skontaktować się z nami pisząc wiadomośc na adres e-mail: kontakt@feel-bear.pl

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas na Instagramie @feelbears