Współpraca z Fundacją Happy Kids Nasz autorski projekt „Dzieci czekają na Misia‘’ w postaci wsparcia psychologicznego dzieci z Ukraińskich domów dziecka spotkał się z zainteresowaniem i żywą reakcją. Wynikiem jest pozyskanie partnera w postaci Fundacji Happy Kids. Fundacja Pomocy Dzieciom Happy Kids ma ponad 20 letnie doświadczenie we wspieraniu pokrzywdzonych i osamotnionych dzieci. Realizuje poprzez systemowe działania wspierające, oraz prowadzi 17 własnych rodzinnych domów dziecka. Doświadczenie i wiedza ekspercka zespołu Fundacji z zakresu pieczy zastępczej i reagowania na kryzysy humanitarne pozwoliła na zorganizowanie realnej, długookresowej i całościowej opieki nad dziećmi zagrożonymi działaniami wojennymi. Fundacja Happy Kids od samego początku działań wojennych prowadzi ewakuację dzieci z Domów Dziecka z Ukrainy. Na terenie Polski Dzieci zostały umieszczone w placówkach, które są dostosowane do ewakuowanych grup. Dzieci otrzymują opiekę i wsparcie w tym materialne, medyczne, oraz pomoc psychologiczną. Zespół Fundacji Happy Kids w tym Wiceprezes Pani Ewa Tietianiec po zapoznaniu się z ideą projektu wsparcia psychologicznego, zdecydowała się na partnerstwo w też ważnej dla dzieci pomocy. Wspólnie pragniemy dotrzeć do 1000 dzieci i w najlepszy możliwy dla nich sposób tj. bajki terapeutycznej opakowanej w pluszowym, sensorycznym, przyjaznym dla dzieci misiu. Bajka czytana głosem lektorki ukraińskiej została opracowana przez psychologa i psychoterapeutę Panią mgr Joannę Firlej-Ciasnocha, założycielkę Rzeszowskiego Ośrodka Terapii i zaszyta w serduszku pluszowego misia. W pakiecie są również materiały dydaktyczne dla opiekunów ukraińskich dzieci w formie broszury informacyjnej pomagającej w procesie adaptacji tego narzędzia wsparcia psychologicznego w nowym środowisku i warunkach. Wynikiem pierwszych rozmów była wizyta naszej firmy w jednym z ośrodków w Łodzi. Pierwsze dzieci z Ukrainy otrzymały od nas w formie darowizny misie, a opiekunowie wspierające ich materiały dydaktyczne. Nasza wizyta i pomoc spotkały się z ciepłym przyjęciem, a kadra opiekunów w tym psycholog Ukraińska wyraziła potrzebę objęcia kolejnych dzieci w taką pomocą.

  • Udostępnij:

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania dotyczące zamówienia produktu możesz skontaktować się z nami pisząc wiadomośc na adres e-mail: kontakt@feel-bear.pl

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas na Instagramie @feelbears